Vi skal blive klogere på sorg – deltagere til forskningsprojekt søges

 

Vil du hjælpe Enhed for Sorgforskning ved Aarhus Universitet med at belyse, hvordan sorg opleves og naturligt udvikler sig over tid?

Vil du dele din erfaring og være med til at skabe større forståelse for mennesker i sorg?

 

Vi inviterer voksne, som fornyeligt (inden for de seneste tre måneder) har mistet en nærtstående person, til at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er udviklet i fællesskab af voksne, som selv har mistet, og forskere.

 

Hvem kan deltage i undersøgelsen?

Voksne i alderen 18 år og ældre, som har mistet en nærtstående person inden for de seneste 3 måneder.

 

Hvordan vil spørgeskemaundersøgelsen forløbe?

For at kunne forstå, hvordan sorg opleves og naturligt ændrer sig, er det vigtigt at starte undersøgelsen tidligt efter tabet og følge processen over noget tid. Derfor vil deltagerne blive bedt om at besvare spørgsmål cirka 3, 7, 13, 20, og 25 måneder efter tabet. Oplevelser af sorg kan ændre sig hurtigt – fra dag til dag, nogle gange fra time til time. Derfor spørger vi til sorgoplevelsen flere dage i træk ved hver tidsperiode.

 

Hvad vil du blive spurgt om?

Det første spørgeskema ved hver tidsperiode spørger til din oplevelse af sorgen, trivsel, humør, mulig bekymring og til din adfærd. De efterfølgende skemaer den pågældende uge handler udelukkende om din oplevelse af sorgen. Spørgsmålene er på dansk. Du vil kunne besvare skemaerne på din smart telefon eller computer.

 

Hvad får du ud af at deltage?

Du bidrager til viden om, hvordan sorg opleves over tid. Den viden vil blive delt med andre, som har mistet, og med fagprofessionelle på sorgfeltet. Du har mulighed for at modtage et gavekort på 100 kr. ved hver tidsperiode, når du udfylder 5 spørgeskemaer i løbet af en uge. Du vil blive inviteret til informationsmøder om sorg.

Du kan læse mere om studiet her: Link

 

Er du interesseret i at deltage?

Hvis du gerne vil deltage, bedes du kontakte os på e-mail [email protected] eller telefon 22 46 59 32.

 

Printbar (dobbeltsidet) brochure til projektet: Sådan oplever jeg sorg_folder april 2023 4 fold

 

Med venlig hilsen

Lene Holm Larsen

Postdoc, cand.psych.aut., ph.d.

Enhed for Sorgforskning,

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Bartholins Alle 11; Bygning 1351; 8000 Aarhus C

E-mail: [email protected]

Nyt forskningsprojekt – Forskerne vil gerne tale med dig!

Har du haft 1-2 kontakter med Landsforeningen for efterladte efter selvmord og derefter valgt ikke at benytte foreningen, så vil vi gerne tale med dig

Et forskningsprojekt om brugerstyrede frivillige organisationer for mennesker, der har mistet til selvmord i Danmark

 

Projektgruppen:
Projektleder Lisbeth Hybholt
Forskningsassistent Rikke Søndergaard
Seniorforsker Lene Lauge Berring
Professor Niels Buus

 

Hvad handler projektet om?
Det er en voldsom oplevelse, der kan forandre ens hverdag, når ens nærmeste dør. Det kan være særlig svært, når personen har taget sit eget liv. Både i Danmark og i udlandet er støtte fra andre der har mistet til selvmord udbredt. Vi har i flere studier vist, at det kan have positivt betydning, at møde andre der også har mistet til selvmord bl.a. i Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord. Den forskning er baseret på mennesker, der har valgt at komme i foreningen i kortere eller længere periode. Men der er mangel på viden om hvordan det kan være, at nogle efter 1-2 kontakter holder op med at komme i foreningen.

Det vil vi gerne undersøge. Dels for at frivillige foreninger får viden, som kan bruges til at udvikle deres tilbud. Dels for at professionelle, får forskningsbaseret viden, som de skal bruge for at kunne informere efterladte om foreningen. Dels for at få udvidet vores viden om hvad der er hjælpsomt i kølvandet på at have mistet til selvmord.

 

Hvem vil vi gerne tale med?
Vi vil gerne tale med dig, hvis du har haft til 1-2 kontakter med Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord, men efterfølgende er holdt op at gøre brug af foreningens tilbud. Kontakten kan f.eks. være telefonsamtale, cafeaften, seminar eller ’walk and talk’.

For at deltage skal du føle at du er klar til at dele dine oplevelser i et interviewet.

 

Hvad handler interviewet om?
Interviewet vil handle om hvad der fik dig til at kontakte Landsforeningen for Efterladte efter selvmord, samt dine oplevelser og erfaringer med foreningen.

 

Hvordan foregår et interview?
Interviewet foregår som en samtale mellem dig og forskningsassistent Rikke Søndergaard. Interviewet bliver lydoptaget og forventes at have en varighed på 45-90 minutter.

 

Hvor foregår interviewet?
Interviewet kan enten foregå hjemme hos dig selv, i et lokale i nærheden af din bopæl fx det lokale bibliotek eller via et videolink over computer. Videolink kræver, at du har adgang til internettet og har et uforstyrret lokale hvor du kan sidde under interviewet.

 

Etik
Inden interviewet skal du underskrive en samtykkeerklæring.
Interviewet bliver lydoptaget og efterfølgende udskrevet i en anonymiseret form. Det du fortæller, bliver behandlet og opbevaret fortroligt, så andre ikke kan genkende dig, når vi offentliggør resultaterne i blandt andet artikler.

Det kan være sårbart og følelsesladet at tale om at have mistet en nærtstående til selvmord. Et par dage efter interviewet er der mulighed for en opfølgende samtale med Rikke. Formålet med samtalen er dels for at høre om der noget du er kommet i tanke om, der skal tages med og dels for at høre hvordan du har det efter samtalen. Det er frivilligt om du ønsker en opringning, hvilket aftales i slutningen af interviewet.

Den Videnskabsetiske Komite for Region Sjælland er underrettet om projektet og det er godkendt af forskningsfortegnelsen i Region Sjælland (REG-117-2020).

 

Samarbejde og økonomisk støtte
Projektet er økonomisk støttet af Den sundhedsvidenskabelige forskningsfond i Region Sjælland og psykiatriledelsens forskningspulje. Projektet foregår i samarbejde mellem Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland.

 

Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Rikke på tlf.: 9357 7600 eller mail: [email protected] for mere information.

 

På vegne af projektgruppen
Rikke Søndergaard

Læs hele opslaget: Informations materialer om forskningsprojekt

Efterlysning – Har du lyst til at svare på spørgsmål?

Landsforeningen for efterladte efter selvmord vil gerne nå ud til endnu flere efterladte, derfor er vi i fuld gang med at oprette en Instagram konto. I den forbindelse søger vi efterladte der har lyst til at besvare disse to spørgsmål:

 

 • Hvorfor er du med i foreningen “Efterladte efter selvmord”?
 • Hvordan har det hjulpet dig at deltage i arrangementer arrangeret af foreningen?

 

Besvarelsen behøves kun at fylde lige fra 10 linjer til 20/30 linjer skrevet på telefon. Du vælger selv, om vi må bruge dit navn, eller du gerne vil være anonym. Såfremt du har lyst til at sende et billede med til teksten, er du meget velkommen til det, men dette er ikke en nødvendighed.

 

Vi håber, at så mange som muligt vil hjælpe os i gang på det nye medie. Besvarelser sender til mail: [email protected]

 

På forhånd tak!

 

For spørgsmål kontakt: Sara Lorentsen, mobil 4043 9699

 

Nyhed – Lokalt arbejde i Esbjerg

 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord har gennem en periode arbejdet med at få lokalt arbejde i gang i Sydvestjylland. Vi er taknemmelige for, at Mona Dastrup og Jannie Pedersen har påtaget sig at være tovholdere for lokalt arbejde i Esbjerg.

 

Landsforeningen inviterer til  caféaften tirsdag d. 6. juni, kl. 19.00 – 21.00, i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

 

Aftenens program er samtale og samvær. Landsforeningen er vært med lidt smørrebrød. Vi lægger op til et par timers samvær og samtale med andre efterladte efter selvmord. Her er det OK at tale om sorgen, savnet og de svære følelser. Det der tales om, er i fortrolighed mellem deltagerne. Vi aftaler hvornår vi skal mødes næste gang.

 

Se opslaget og tilmeld dig via linket:

Cafeaften – Esbjerg – Efterladte.dk

Gratis – HUSK tilmelding senest d. 1. juni kl. 18.00

 

Evt. spørgsmål, kontakt formand Ellen Bæk, tlf. 2423 4475, mail [email protected]

 

Vel mødt og venlig hilsen

Landsbestyrelsen

 

 

Efterlysning – Hjælp Jyllands-Posten

 

Kære alle

 

For et år siden skrev en kollega og jeg flere artikler i Jyllands-Posten om selvmord i forbindelse med ludomani i Danmark.

Vi skrev bl.a. om Frank fra Jyllinge og om Morten fra Struer, som hver især – i hhv. 2021 og 2020 – tog deres eget liv på grund af spilafhængighed.

 

Forfærdelige fortællinger, som vi efter mange etiske overvejelser, valgte at bringe for at afdække de yderste konsekvenserne af en lidelse som ludomani. Artiklerne satte skub i både debatter og politiske initiativer omkring emnet. Det er som nævnt et år siden, og vi undersøger nu, hvad der sket siden da.

 

Derfor leder vi igen efter pårørende til en ludoman, der har begået selvmord som følge af ludomani.

 

Enhver henvendelse til os vil blive behandlet med den dybeste respekt og fortrolighed. Vi ønsker at høre fra alle, der har kendskab til sammenhængen mellem selvmord og ludomani, og et decideret interview kommer selvfølgelig kun på tale, hvis det har interesse for de pårørende – også anonymt. Ellers taler vi blot til vores baggrundsinformation uden båndoptager.

 

Tak for jeres hjælp.

Jeg kan kontaktes på telefon 40 56 52 51 og mail [email protected].

 

Venligst
Kenneth Thygesen, journalist, Jyllands-Posten

 

PS:
Her er artiklerne om Frank og Morten fra foråret 2022:
Artikel om Frank

Artikel om Morten

Arrangementer om sorg for børn og voksne 9. – 11. maj i Aalborg

 

Historien om V

9. maj kl. 19.00 – 19.50 på Hovedbiblioteket – Foredragssalen

En stærk og bevægende operafortælling for børn.

”Historien om V” er en eventyrlig og musikalsk forestilling efter Cecilie Ekens anmelderroste børnebog ”V”, der fortæller om en piges tab og sorg over en forsvunden far og hendes brændende ønske om at få ham hjem igen – hvad prisen så end må være!

Læs mere og bestil billetter (gratis): Historien om V

 

Dans med døden med Ingeborg Fangel Mo

10. maj kl. 19.30 i Folkekirkens Hus

Sorgen har hun bragt med ind i livet som sanger og teaterleder

At vandre med sorgen. Det har Ingeborg Fangel Mo gjort det meste af sit liv. Hun mister sin far som barn, sin mor som ung, og sin mand til selvmord i 2020. Nu står hun alene med fire børn. Der er dage hvor livet synes for tungt at bære, men en stærk tro og en grundlæggende dyb tillid til livet og dets rige muligheder holder hende oppe. Ikke mindst når hun bruger sorgen som katalysator i arbejdet med børneopera, hvor hun skaber et rum til alt det svære, vi bærer med os i livet.

Læs mere og køb billet: Dans med døden Ingeborg Fangel Mo

 

Koncert og lystænding i Nørre Tranders kirke

11. maj kl. 17.00 i Nørre Tranders kirke

Sanger Ingeborg Fangel Mo og pianist Julie Andkjær Olsen fremfører deres helt egen, let dramatiserede danske fortolkning af Mahlers Kindertotenlieder, der omhandler den dybeste sorg, når forældre mister deres barn.

Derefter guides publikum ud af kirken og der udleveres trådløse hovedtelefoner. I disse afspilles en podcast vi har produceret til projektet, mens vi bevæger os ud på en ca halv times langsom vanding, på kirkegården og i den omgivende natur. Vi lytter til interviews, musik, poesi og personlige beretninger om at møde og arbejde med sorg. Vi dykker ned i sorgens natur og kultur.

Læs mere og bestil plads – 50 personer: Koncert og lysvandring

 

Foredragsaften: Glem ikke os pårørende

11. maj kl. 19.00 i De Frivilliges Hus

Efterladte efter selvmord – Lokalkreds Nordjylland inviterer til foredragsaften med Pia Engstrøm

Man siger at tiden læger alle sår. Passer det? Er tiden vores ven? Et oplæg om hvad der sker med kommunikationen i familier og blandt venner og kollegaer, og en betragtning over tidens indflydelse. Hvordan lever man videre med så stor en smerte, og kan man egentlig få den hjælp man har brug for. Hvorfor kan kommunikationen være så svær og hvad kan man gøre for at hjælpe den på vej.

Læs mere og tilmeld dig (gratis): Glem ikke os paarørende

En personlig beretning fra Filicia

 

Felicia har sendt os denne personlige beretning.

Tusind tak til Felicia, for at du vil dele dine tanker om ordet “Selvmord”:

At tage livet af sig og lægge det fra sig! – Efterladte.dk

 

Vores side med personlige beretninger har ligget stille i flere år. Vi ved, at mange læser beretningerne, derfor vil vi meget gerne have nye beretninger på siden. Læs hvordan du sender en beretning: Bidrag med egne erfaringer – Efterladte.dk

 

 

Nyhedsbrev april 2023

 

Vi har udgivet Nyhedsbrev april 2023 – Forårshilsen fra Landsforeningen for efterladte efter selvmord.

 

Læs om:

 • Et nyt år er godt i gang
 • Landsbestyrelsen 2023
 • Årsberetning 2022
 • Filmanbefaling
 • Kort nyt
 • Kunstterapi i Aarhus
 • Aktiviteter forår 2023 – Landsforeningen og lokalt
 • Facebook, legater og gaver med mere.

 

God læselyst!

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, i 2024 holder vi årsmøde søndag d. 3. marts i Odense, Daniel Rye er taler ved årsmødet.

Se indslaget ”Ud af mørket” fra 24. november 2020, hvor Daniel Rye besøger Mai og hendes familie i Egå: Martins selvmord

 

Støt op om vore aktiviteter, det giver liv og energi når der er god tilslutning!

Vi vil gerne have lokalt arbejde i gang i Sydvestjylland, derfor inviterer vi temamøde i Esbjerg på tirsdag d. 25. april kl. 19.00, link til: Opslaget

 

Følg med på foreningens hjemmeside: Efterladte.dk og facebookside: Facebook.com/efterladte – siderne opdateres løbende.

 

HUSK tilmelding!

Vi vil gerne have tilmelding til indendørs aktiviteter og til Walk & Talk i Frederiksberg Have og i Aarhus via:

Landsforeningen for efterladte efter selvmord (nemtilmeld.dk), eller til kontaktpersonen på opslaget.

 

Alle er velkomne!

 • Til vore arrangementer møder du andre efterladte efter selvmord.
 • Du får mulighed for at tale og dele erfaringer med andre i en lignende situation som dig. –  I fortrolighed mellem deltagerne, naturligvis.
 • Du får mulighed for et varmt, uformelt samvær i et fællesskab, hvor selvmord ikke er tabu.
 • Det er vores erfaring, at mange er glade for at have en ven eller et familiemedlem med, så man kan tale sammen om det bagefter. Hvis du har lyst til det, er du meget velkommen.

 

Venlig hilsen

Landsbestyrelsen

 

Invitation til temamøde d. 25. april i Esbjerg

 

Vi inviterer til temamøde i Esbjerg, hvor vi på sigt gerne vil have gang i lokalt arbejde. Temamøder er for pårørende og andre interesserede. Overskriften er:

 

Hvordan lever man med sorgen efter et selvmord?

Landsforeningen for efterladte efter selvmord vil sætte fokus på de efterladte og på foreningens arbejde.

Tirsdag d. 25. april 2023, kl. 19.00 – 21.30 i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg. 

 

Vi sørger med hele vores krop og eksistens 

 

Oplæg v. Mai-Britt Guldin, der er psykolog, forfatter, tidligere professor, og hun har nu oprettet Center for sorg og eksistens i Aarhus.

 

Mai-Britt Guldin vil fortælle om sorgen ved selvmord, og hvordan sorg i mange år blev regnet for en følelsesmæssig reaktion, som forløb i faser, og hvor sorgen skulle bearbejdes ud fra en snæver forståelse af sorgens opgaver.

 

Link til: Opslaget

 

Deltagelse er gratis – men kræver tilmelding.

Tilmelding senest 23. april kl. 18.00 via NemTilmeld: https://efterladte.nemtilmeld.dk/232/

eller til Ellen Bæk

 

For spørgsmål kontakt: Formand Ellen Bæk, tlf. 2423 4475, mail: [email protected]

 

Efterlysning – Medvirkende til undervisningsvideo

Mette takker for interessen – Centeret har nu fundet medvirkende til filmen!


Vi har modtaget mail fra Mette Valdersdorf Jensen, der er sygeplejerske og projektleder i Center for selvmordsforskning i Odense.

 

Mette skriver:

I centeret er vi i gang med et projekt, hvor vi udvikler undervisning i selvmordsforebyggelse til social – og sundhedsskoler i region Syddanmark. I den forbindelse har vi fået støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til selvmordsforebyggende initiativer til at udvikle noget materiale til at understøtte undervisningen.

 

Vi skal i det næste halve år udvikle 5 forskellige videoer af 10 minutters varighed med forskellige tematikker.

 

Vi vil gerne lave en undervisningsvideo, der fokuserer på pårørende til mennesker, der har mistet livet til selvmord eller som har selvmordsadfærd. Undervisningsfilmen skal give pårørendes perspektiv på at miste til selvmord, og hvordan sundhedsfaglige kan inddrage pårørende i forløb.

 

Fokus i filmen vil blandt andet være at få afdækket de følgende spørgsmål:

 1. Hvilken rolle spiller pårørende i et behandlingsforløb? (eller bør de spille).
 2. Hvilke oplevelser havde den pårørende i mødet med sundhedsvæsenet i situationen?
 3. Hvordan kan man som sundhedsfaglig inddrage pårørende i relation til selvmordsforebyggelse? (Hvilke råd vil den pårørende give videre til sundhedsfaglige).
 4. Hvordan kan sundhedsprofessionelle bygge bro mellem de pårørende og den selvmordstruede?
 5. Hvad er vigtigt for den sundhedsfaglige at vide, ift. hvordan det opleves at være pårørende?

 

Er du interesseret i at deltage i en sådan film, så må du meget gerne kontakte mig på mail eller per telefon.

 

Med venlig hilsen
Mette Valdersdorf Jensen
Email: [email protected]
Telefon: 28 15 82 48