Nyt forskningsprojekt – Forskerne vil gerne tale med dig!

Har du haft 1-2 kontakter med Landsforeningen for efterladte efter selvmord og derefter valgt ikke at benytte foreningen, så vil vi gerne tale med dig

Et forskningsprojekt om brugerstyrede frivillige organisationer for mennesker, der har mistet til selvmord i Danmark

 

Projektgruppen:
Projektleder Lisbeth Hybholt
Forskningsassistent Rikke Søndergaard
Seniorforsker Lene Lauge Berring
Professor Niels Buus

 

Hvad handler projektet om?
Det er en voldsom oplevelse, der kan forandre ens hverdag, når ens nærmeste dør. Det kan være særlig svært, når personen har taget sit eget liv. Både i Danmark og i udlandet er støtte fra andre der har mistet til selvmord udbredt. Vi har i flere studier vist, at det kan have positivt betydning, at møde andre der også har mistet til selvmord bl.a. i Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord. Den forskning er baseret på mennesker, der har valgt at komme i foreningen i kortere eller længere periode. Men der er mangel på viden om hvordan det kan være, at nogle efter 1-2 kontakter holder op med at komme i foreningen.

Det vil vi gerne undersøge. Dels for at frivillige foreninger får viden, som kan bruges til at udvikle deres tilbud. Dels for at professionelle, får forskningsbaseret viden, som de skal bruge for at kunne informere efterladte om foreningen. Dels for at få udvidet vores viden om hvad der er hjælpsomt i kølvandet på at have mistet til selvmord.

 

Hvem vil vi gerne tale med?
Vi vil gerne tale med dig, hvis du har haft til 1-2 kontakter med Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord, men efterfølgende er holdt op at gøre brug af foreningens tilbud. Kontakten kan f.eks. være telefonsamtale, cafeaften, seminar eller ’walk and talk’.

For at deltage skal du føle at du er klar til at dele dine oplevelser i et interviewet.

 

Hvad handler interviewet om?
Interviewet vil handle om hvad der fik dig til at kontakte Landsforeningen for Efterladte efter selvmord, samt dine oplevelser og erfaringer med foreningen.

 

Hvordan foregår et interview?
Interviewet foregår som en samtale mellem dig og forskningsassistent Rikke Søndergaard. Interviewet bliver lydoptaget og forventes at have en varighed på 45-90 minutter.

 

Hvor foregår interviewet?
Interviewet kan enten foregå hjemme hos dig selv, i et lokale i nærheden af din bopæl fx det lokale bibliotek eller via et videolink over computer. Videolink kræver, at du har adgang til internettet og har et uforstyrret lokale hvor du kan sidde under interviewet.

 

Etik
Inden interviewet skal du underskrive en samtykkeerklæring.
Interviewet bliver lydoptaget og efterfølgende udskrevet i en anonymiseret form. Det du fortæller, bliver behandlet og opbevaret fortroligt, så andre ikke kan genkende dig, når vi offentliggør resultaterne i blandt andet artikler.

Det kan være sårbart og følelsesladet at tale om at have mistet en nærtstående til selvmord. Et par dage efter interviewet er der mulighed for en opfølgende samtale med Rikke. Formålet med samtalen er dels for at høre om der noget du er kommet i tanke om, der skal tages med og dels for at høre hvordan du har det efter samtalen. Det er frivilligt om du ønsker en opringning, hvilket aftales i slutningen af interviewet.

Den Videnskabsetiske Komite for Region Sjælland er underrettet om projektet og det er godkendt af forskningsfortegnelsen i Region Sjælland (REG-117-2020).

 

Samarbejde og økonomisk støtte
Projektet er økonomisk støttet af Den sundhedsvidenskabelige forskningsfond i Region Sjælland og psykiatriledelsens forskningspulje. Projektet foregår i samarbejde mellem Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland.

 

Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Rikke på tlf.: 9357 7600 eller mail: [email protected] for mere information.

 

På vegne af projektgruppen
Rikke Søndergaard

Læs hele opslaget: Informations materialer om forskningsprojekt

Frivilligseminar 2023 – Vejle

 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord inviterer til Frivilligseminar 2023

Lørdag 4. november kl. 9.30 – 17.00

Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 7100 Vejle

 

Deltagere: Foreningens frivillige i bestyrelser, cafégrupper, Walk & Talk m.fl. samt medlemmer, som overvejer at deltage i frivilligarbejdet.

 

Overskriften er frivillig ledelse af fællesskaber for efterladte efter selvmord.

Når man som frivillig inviterer efterladte efter selvmord ind i fællesskaber som f.eks. cafeaftener og Walk & Talk, er det vigtigt, at man er godt forberedt, så såvel deltagerne som man selv får en god oplevelse.

Psykoterapeut Pia Engstrøm er dagens underviser, link: http://piaengstroem.dk/

Der vil i løbet af dagen være gruppearbejde, erfaringsudveksling og passende pauser.

 

Overvejer du at blive frivillig i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, hører vi gerne fra dig. Send en mail med lidt ord om dig selv til: [email protected], eller tag snak med landsformand Ellen Bæk, tlf. 2423 4475

 

Link til opslaget: Frivilligseminar 2023 – Vejle – Efterladte.dk – Tilmelding senest fredag 6. oktober!

Opslag til print: Indbydelse 2023

 

Venlig hilsen

Landsbestyrelsen

Efterlysning – Vil du hjælpe Marie og Johanne med artikelserie?

 

Jeg og min studiemakker er i øjeblikket i gang med vores bachelorprojekt i journalistik på Syddansk Universitet.

 

I den forbindelse efterlyser vi en eller flere pårørende til en person over 60 år, der har begået selvmord.

 

Formålet er at lave en artikelserie om ældre og selvmord. Vi uddyber gerne, hvis der måtte være behov herfor.

 

Vi ved, at det er et følsomt emne, og vi behandler naturligvis det, du end måtte fortælle os med stor respekt.

 

Hvis du eller I kunne være interesserede i at tale med os, kan du/I kontakte os på [email protected], eller mobil 28120909

 

Vi ser frem til at høre fra dig,

Marie & Johanne

____________________________________________________

 

Marie Møller Larsen

Journalistik, Center for Journalistik

Syddansk Universitet

Campusvej 55, 5230 Odense

Mobil: +45 28120909

Nyhed – Temamøde i Herning d. 11. september 2023

 

Landforeningen for efterladte efter selvmord vil forsøge at etablere lokalt arbejde i Herning. Derfor arrangerer vi et temamøde med et dobbelt-oplæg om sorgen efter selvmord, mandag d. 11. september kl. 18.30 – 21.00 i Frivilligcenter Herning.

 

Kærlighed, skyld og skam – de forbundne kar – Dobbeltoplæg v. Christina Svensk Møller Bleeg og Liselotte Horneman Kragh.

 

Sorgen efter selvmord efterlader ofte en tung bagage af hjemløs kærlighed, skyld og måske skam hos de efterlevende. Aftenens
dobbeltoplæg vil invitere til refleksion over emnet skyld, skam og sorgen efter et selvmord og om den livslange kunst, det er at
skulle balancere med disse vilkår i hænderne, samtidig med at livet fortsat skal leves.

 

Christina Svensk Møller Bleeg kender disse vilkår på egen krop og vil fortælle om at miste en forælder og først meget forsinket
give sorgen plads og tegne de følelser og tilstande frem, man som efterladt kan bære rundt på.

 

Liselotte og Christina har gennem en årrække vandret mange ture i skoven sammen, hvor de har vendt og drejet, at det at blive
efterladt efter selvmord er at stemple ind i en ny verden, hvor alt ser anderledes ud. Christina opdagede, at når ord ikke kan
beskrive sorgen og smerten kan det visuelle blive et spejl på det ubeskrivelige.

 

Læs mere og tilmeld dig via NemTilmeld senest 7. september: Opslaget

 

For spørgsmål kontakt: Formand Ellen Bæk, tlf. 2423 4475, mail: [email protected]

 

Vel mødt og venlig hilsen

Landsbestyrelsen

 

Nu er der igen aktiviteter i Næstved

 

På grund af svigtende tilslutning til aktiviteterne har cafégruppen i Næstved holdt pause i en periode. Det er frivillige der står for at arrangere og afholde de lokale aktiviteter.

 

Dorrit Sørensen og Ole Specht Jensen er tovholdere for cafégruppen i Næstved, de har bestilt lokaler i Frivilligcenter Næstved, Farimagsgade 16, 4700 Næstved. Nu vil vi prøve at booste vores tilbud i Næstved, vi har følgende tilbud i efteråret:

 

Temamøde søndag 3. september, kl. 14.00 – 16.00: Syng-sammen-koncert med pianist og komponist Frans Bak og psykolog Ane Christensen. Se oplaget: Temamøde: Utraditionel syng sammen koncert – Næstved – Efterladte.dk

I foråret holdt vi Syng-sammen-koncerter flere steder. Det var gode arrangementer, det kan være svært at forklare, hvad en syng-sammen-koncert er. Læs Sally Jacobsens fortælling om koncerten i Herlev: Efterladte-Nyhedsbrev-AUG-2023_web.pdf

 

Mandag 23. oktober, kl. 19.00 – 21.00: Caféaften med oplæg med v. Mikkel Frey Damgaard, om Mikkels egne oplevelser efter sin fars selvmord. Se opslaget: Caféaften med oplæg – Næstved – Efterladte.dk

 

Torsdag 30. november, kl. 19.00 – 21.00: Julecafé – samtale og samvær. Se opslaget: Julecafé – Næstved – Efterladte.dk

 

Vi håber, at I vil tage godt imod og deltage i tilbuddene. Det er opmuntrende for vore lokale frivillige, når der er opbakning til aktiviteterne.

 

Vel mødt og venlig hilsen

Ellen Bæk

Formand

Nyhed – Forløb for unge efterlevende – Aalborg

 

I Lokalkreds Nordjylland er vi i bestyrelsen gået i gang med et forløb, som er målrettet de yngre efterlevende. At miste et familiemedlem, en kæreste eller god ven sætter sig dybe spor i en alder, hvor man samtidig kan være udfordret af mange andre af ungdommens aspekter.

 

På samme måde som cafeaftenerne for primært voksne skaber god dialog om både det svære og det levede liv, håber vi, at vi med disse eftermiddage kan bidrage til, at de unge får et forum, hvor der kan tales om selvmordet, sorgen, de gode minder, vreden, glæden ved andre ting i livet og det, som ellers måtte fylde i hverdagen.

 

De seneste 3 år har der i gennemsnit været 11 selvmord i aldersgruppen 15-29 år alene i Nordjylland. På landsplan er det samlede tal i samme periode (2020-2022) på 209 unge mænd og kvinder.

 

Dette tydeliggør, at mange unge berøres af et dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds. I Sverige fortælles det i en artikel fra Altinget, at selvmord nu er den hyppigste dødsårsag blandt unge i landet.

 

Der er derfor al mulig grund til at italesætte det, som fylder, når man har mistet til selvmord, både så de unge selv får gode muligheder for at bearbejde chokket og sorgen – men også for at få fokus på de ting, som giver livet værdi på trods af tabet.

 

Bestyrelsen arrangerer i efteråret to temasøndage for de unge efterlevende. Vi er pt. i arbejdstøjet, så ikke alle aftaler er helt på plads, men det kommer de i den kommende måneds tid, og der kommer yderligere information om begivenhederne på Facebook og på Instagram.

 

Det vil være muligt at tage en ven, en veninde eller et andet ungt familiemedlem med til disse eftermiddage.

 

Vi håber på stor opbakning til disse arrangementer, og alle forslag til videreudvikling af temasøndagene er velkomne. Så har du andre idéer til oplægsholdere, indhold eller videndeling er det meget velkomment. Send gerne idéer til mail: [email protected]

 

På bestyrelsens vegne

Charlotte Veng, næstformand i Lokalkreds Nordjylland

Tlf. 2035 5212, [email protected]

 

PS: Du behøver ikke at bo i Nordjylland for at kunne deltage!

 

Er du ung, så sæt X i kalenderen: 

Søndag d. 17. september kl. 14-16.30: Oplæg og dialog med psykolog Maria Secher. Nora Veng Borup fortæller om at være efterlevende til sin bror Kalle 19 år. Der vil være pause med sodavand og snacks. Link til opslag og tilmelding

 

Søndag d. 19. november kl. 15-17 (pizza bagefter): Gustav Emil Holm Simonsen fortæller om, hvordan han mistede sin far til selvmord en måned efter, han gik ud af gymnasiet og om det særlige bånd, han efterfølgende fik til Stine, hans klassekammerat, som kort efter ligeledes mistede sin lillebror – også til selvmord. Link til opslag og tilmelding

Nyhedsbrev august 2023 – Sensommerhilsen

 

Vi har udgivet Nyhedsbrev august 2023 – Sensommerhilsen fra Landsforeningen for efterladte efter selvmord.

 

Læs om:

 • Sensommertanker om selvmord
 • Tanker efter en Syng-sammen-koncert
 • Boganmeldelse – Ude af denne verden
 • Opstart af lokalkreds i Esbjerg
 • Nyt forskningsprojekt
 • Temamøde i Herning
 • Forløb for unge efterlevende
 • Verdensdagen for selvmordsforebyggelse
 • Donationer og gaver
 • Aktiviteter sensommer og efteråret 2023
 • Facebook, Instagram, legater og gaver med mere.

 

God læselyst!

I Landsforeningen for efterladte efter selvmord glæder vi os til at kunne gennemføre efterårets aktiviteter. Som det kan ses i aktivitetsoversigten i nyhedsbrevet og på hjemmesiden, er der planlagt rigtig mange arrangementer rundt om i landet.

 

Vi håber, at I vil tage godt imod og deltage i tilbuddene. Det er opmuntrende for landsbestyrelsen og vore lokale frivillige, når der er opbakning til aktiviteterne.

 

Følg med på foreningens hjemmeside: https://efterladte.dk/ og Facebookside: https://www.facebook.com/efterladte  samt på Instagram: https://www.instagram.com/efterladte_efter_selvmord – siderne opdateres løbende.

 

HUSK tilmelding til indendørs aktiviteter og til Walk & Talk nogle steder via: https://efterladte.nemtilmeld.dk/, eller til kontaktpersonen på opslaget.

 

Alle er velkomne!

 • Til vore arrangementer møder du andre efterladte efter selvmord.
 • Du får mulighed for at tale og dele erfaringer med andre i en lignende situation som dig. –  I fortrolighed mellem deltagerne, naturligvis.
 • Du får mulighed for et varmt, uformelt samvær i et fællesskab, hvor selvmord ikke er tabu.
 • Det er vores erfaring, at mange er glade for at have en ven eller et familiemedlem med, så man kan tale sammen om det bagefter. Hvis du har lyst til det, er du meget velkommen.

 

Vel mødt og venlig hilsen

Landsbestyrelsen

Sommerhilsen fra Landsbestyrelsen

 

I Landsbestyrelsen og Lokalkredsene er vi ved at være klar til at holde sommerferie. Vi har planlagt mange spændende aktiviteter til resten af året, de er lagt på hjemmesiden og Facebook.

 

Kontakttelefonen 7027 4212 holder ikke sommerferie. Det er en telefonsvarer – Vi ringer tilbage, hvis du efterlader en besked.

 

I juli og august måned er der aktiviteter følgende steder:

 

 • Onsdag 19. juli og 23. august kl. 19.00 – Walk & Talk i Kronborg Plantage – Thisted 
 • Onsdag 9. august kl. 19.00 – Walk & Talk ved Brabrand Sø – Aarhus
 • Tirsdag 15. august kl. 17.00 – Walk & Talk – Frederiksberg Have 
 • Lørdag 19. august kl. 13.00 – Temalørdag – Før og efter et selvmord og livsbalance med mindfulness – Aalborg
 • Søndag 20. august kl. 10.30 – Walk & Talk – Vejle
 • Mandag 28. august kl. 19.00 – Fra smerte til minde – Temamøde i Viborg
 • Tirsdag 29. august kl. 19.00 – Caféaften med samtale – Holstebro
 • Tirsdag 29. august kl. 19.00 – Caféaften med samtale – København
 • Lørdag 2. september kl. 13.00 – Temalørdag – Kropsterapi i Rødovre – 2 ledige pladser
 • Lørdag 2. september kl. 13.00 – Temalørdag – Kunstterapi i Hjørring – 8 ledige pladser
 • Søndag 3. september kl. kl. 14.00 – Syng sammen koncert med Frans Bak og Ane Christensen – Næstved

 

Læs mere: Begivenheder from 14. juli – 2. september – Efterladte.dk eller Efterladte efter Selvmord | Facebook

og Efterladte efter Selvmord (@efterladte_efter_selvmord) på Instagram

 

Vi vil gerne have tilmelding til de fleste af vore aktiviteter via NemTilmeld, der er link i de enkelte opslag. Eller se her: Landsforeningen for efterladte efter selvmord (nemtilmeld.dk)

 

Vi forventer at sende nyhedsbrev ud i løbet af august. Her kan du læse om nye tiltag, og der er en oversigt over alle vore aktiviteter i hele landet.

 

Har du lyst til at se eller gense TV-indslag eller høre radioudsendelser om at være efterladt efter selvmord, er der flere indslag på vores hjemmeside: Materiale fra foredrag mm. – Efterladte.dk

 

Mangler du inspiration til læsestof, kan du finde Lokalkreds Nordjyllands bogliste her: Litteratur – Efterladte.dk

 

Vi ønsker alle en god sommer!

De bedste hilsener

Bestyrelsen – Efterladte.dk

Nyt fra Lokalkreds Nordjylland

 

Lars Agertoft Iversen fortalte først på året, at han ikke genopstillede til bestyrelsen i Lokalkreds Nordjylland. Lars var med til at stifte Lokalkreds Nordjylland i 2005, og har været formand i lokalkredsen siden 2009 til nu.

 

Lars har været med i landsbestyrelsen gennem flere perioder. Lars var formand for Landsforeningen for efterladte efter selvmord fra 2015 – 2019. Lars har rejst land og rige rundt for at oplyse om foreningen, oplyse om selvmord, om at være efterladt, og om efterladtes behov. Lars har holdt foredrag i mange forskellige sammenhænge, været til møder på Christiansborg, deltaget i radio- og tv-udsendelser og  været med i arbejdsgrupper m.v.

Lyt til: Hjernekassen

 

Vi er mange, der er meget taknemmelige for det store arbejde, Lars har gjort for os efterladte. Læs talerne til Lars:

Ellens tale til Lars og Aases tale til Lars

Lars – TAK for din indsats!

 

Ved generalforsamlingen d. 13. april 2023 fik vi valgt to nye medlemmer i bestyrelsen, Charlotte Veng og Heidi Gjesing Aasted.

 

Den 13. juni fik den nye bestyrelse tid til at holde konstituerende møde. Bestyrelsen for Lokalkreds Nordjylland er:

 

 • Ellen Bæk, Mou (Formand), 
 • Charlotte Veng, Hobro (Næstformand), 
 • Mogens Aarup, Sæby (Kasserer), 
 • Ejnar Bæk, Mou, 
 • Aase Worm, Aalborg og 
 • Heidi Gjesing Aasted, Hobro (Suppleant).

 

Vi har aftalt efterårets program i Nordjylland.

 

 • Temalørdag d. 19. august kl. 13.00 – Før og efter et selvmord og livsbalance med mindfulness.
 • Vi markerer Verdensdagen for selvmordsforebyggelse d. 10. september i Aalborg med mindegudstjeneste i Klosterkirken kl. 16.30.
 • Vi holder søndagscafé d. 24. september kl. 13.00.
 • I oktober, november og december har vi møde 2. torsdag i måneden.
 • Som et nyt tiltag prøver vi at holde to temasøndage for unge efterlevende, første gang 17. september.

 

Alt sammen kan der læses om i nyhedsbrevet, som udkommer i løbet af august, eller ses på hjemmesiden:

Begivenheder i september 2023 – Efterladte.dk

 

God sommer og mange hilsner

Bestyrelsen – Lokalkreds Nordjylland

 

ME AND MARIA spiller koncert 30. august 2023 i Trekanten – Aalborg

 

Få en nærværende oplevelse d. 30. august i Trekanten, når den danske duo, ME AND MARIA, skaber rum til ro og fordybelse med smukke, blide dansksprogede sange. Sangene fortæller om lys og mørke og tager fat på de store temaer i livet.

 

Man går løftet fra deres koncerter; en gæst beskrev det som: “at få pakket hjertet ind i vat”.

Kom med og nyd en stemningsfuld koncert i hyggelige omgivelser.

Koncerten begynder kl 19:00, Trekanten Bibliotek og Kulturhus, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg

 

Duoen er bl.a kendt fra “Go’ Morgen Danmark,” hvor de lancerede titelnummeret fra deres album “Med tusind stjerner” i 2019. De har nu tre danske albummer bag sig, senest “Strejf af fred.”

 

De har desuden psykiatrien som hjertesag og har for nylig været forbi bl.a. Go’ Aften Live på TV2, hvor Maria fortalte om at have mistet sin mor til selvmord. Hun døde i psykiatrien og følte sig ensom og overset. Det har givet duoen lyst til at sprede noget smukt på afdelingerne og spiller i dag koncerter i psykiatrien Hør musikken: https://youtu.be/-7hD8ushMTU

 

”Med vores musik forsøger vi at tænde lys i mørket. Vi skaber et rum til alle følelser, også de svære. Vi glæder os utrolig meget til at komme tilbage til Aalborg. Vi har taget turen fra Sjælland herop flere gange og hver gang er det en kæmpe fornøjelse“ siger Maria Anna Rosenberg.

 

Medlemmer af Landsforeningen for efterladte efter selvmord kan få to for én. Dvs. køb en billet og tag en ven med gratis. Man oplyser det blot i døren, at man er medlem og har en gratis med.

 

Entré koster 120 kr. Book billet her:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/fpayfqc2ff?fbclid=

 

Koncerten varer 2*40 min med en kort pause. Der kan købes drikkevarer på stedet. Der kan også nydes mad i caféen inden.

Se mere her: https://trekanten.info/cafe/

 

ME AND MARIA er Maria Anna Rosenberg og på vokal/keyboard og Johannes Pehrson på basguitar/vokal. De to sangskrivere kommer fra vidt forskellige steder i musikken – Maria med baggrund i musicalen og kirke, og Johannes i rocken. Det var derfor ikke en selvfølge, at deres veje skulle krydses. Men deres fælles ønske om at skabe musik, der er nærværende og autentisk, har forenet dem i denne poetiske duo.