Tilbud om hjælp

Se under de fem menu-punkter:

Kontakt-telefonen, hvor du finder nummeret på Landsforeningens telefon.

Lokal hjælp, hvor du finder nyttige adresser på forskellige hjælpetilbud i hele landet.

Akut Krisehjælp, er en vejledning til hvordan du får henvisning til krisehjælp og psykologbehandling.

Juridisk rådgivning, med henvisning til rådgivning om dødsbo.

Økonomisk hjælp, som indeholder henvisninger til fonde.

 

Se også under links, hvor vi linker til andre foreninger og nyttige oplysninger