Tilbud om hjælp

Se under de fire menu-punkter:

Kontakt-telefonen, hvor du finder nummeret på Landsforeningens telefon.

Lokal hjælp, hvor du finder nyttige adresser på forskellige hjælpetilbud i hele landet

Akut Krisehjælp, som er tlf. numre på psykologer tilknyttet Dansk Krisekorps.

Økonomisk hjælp, som indeholder henvisninger til fonde.

 

Se også under links, hvor vi linker til andre foreninger og nyttige oplysninger