Links

Landsforeningens side på facebook
www.facebook.com/efterladte

 

 

Livslinien
Her kan du tale anonymt med mennesker, der har erfaring med at tale om selvmord.
Vi har både tid og lyst til at lytte til dig. Og vi kan stille de spørgsmål, du måske ikke selv har tænkt på, men som muligvis kan hjælpe dig videre.

 

Ring til Livslinien
70 201 201
Alle årets dage mellem kl. 11 og 04

 

www.nefos.dk
Et netværk for selvmordsramte, se på siden for at finde hvilke hjælpetilbud der er.

 

Mindet
Kristelig Dagblads mindeside med personlige beretninger og læsestof om sorg.

 

Børn, unge og sorg, www.bornungesorg.dk
Børn, Unge & Sorg er en social hjælpeorganisation, som arbejder for at sikre den nødvendige støtte til børn og unge op til 28 år, som har alvorligt fysisk syge eller døde forældre eller søskende.

 

www.forebygselvmord.dk, hjemmeside til forebyggelse af mænds selvmord
Hjemmeside med særligt fokus på mænd i krise. Siden rummer 12 fortællinger om mænd, der alle har haft selvmordstanker eller selvmordsforsøg – og har været i behandling på Center for Selvmordsforebyggelse i Århus. Læs deres beretninger og læs også psykologens erfaringer med, hvordan mænd kan håndtere kriser.

 

Søskendekram
Hjemmeside om tabet af søskende. “De findes så længe de mindes” lyder de smukke ord på søskendekram en god hjemmeside for de, der mister søskende. Her er en lang række links til foredrag om sorg-relaterede emner.

 

Forældreforeningen Vi har mistet et barn
Forældreforeningen har til formål at formidle kontakt mellem forældre, der har mistet et barn ved sygdom, trafikdrab, ulykker, selvmord og drab, at oprette selvhjælpsgrupper rundt omkring på landsplan og at støtte og vejlede forældre og pårørende.

 

Fællesrådet for pårørende og brugerforeninger på psykiatriområdet
Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden er en nystiftet paraplyorganisation, som består af en bred vifte af bruger- og pårørendeforeninger, som tilbyder information om psykiske sygdomme, tilbud om aktiviteter og støttegrupper, foredragsaftener, konferencer og rådgivning.

 

Frivilligcentre og selvhjælp
Portalen om selvhjælp giver et samlet overblik over de selvhjælpsgrupper, der eksisterer i Danmark. Portalen gik i luften den 8. februar og er et led i et større projekt, der skal synliggøre og positionere selvhjælpen som en væsentlig metode til forebyggelses- og sundhedsfremme.

 

Selvmordsforskning
Center for selvmordsforskning i Odense beskæftiger sig med at indsamle viden om selvmordsadfærd med henblik på at forebygge selvmord . Centeret arrangerer endividere kurser og deltager i international forskning. Det er en selvejende institution under Socialministeriet.

 

Sorggrupper for børn og unge – Kræftens Bekæmpelse
Via Kræftens Bekæmpelse kan man gå ind og finde en oversigt over sorggrupper for børn og unge over hele landet. Nogle af disse grupper arbejder også med selvmordsproblematikken.

 

SPES – svensk forening for efterladte efter selvmord
Den svenske forening for efterladte efter selvmord hedder SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Foreningen udgiver en godt medlemsblad, “förgätmigej” og foreningen har også sin egen ungdomsorganisation, SPES ungdomssektion.

 

LEVE – norsk forening for efterladte
Den norske landsforening for efterladte efter selvmord hedder LEVE. Læs mere om den her.

 

Norsk link om selvmordsforebyggelse
Et link til Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging. Det er en meget omfattende hjemmeside med blandt andet link til universitetets blad Suicidologi med en række temaartikler om forskning og selvmordsforebyggelse.