Links

Landsforeningens side på facebook
www.facebook.com/efterladte

 

På nedenstående links er der muligheder for finde muligheder for hjælp til efterladte, finde læsestof om sorg og anden vejledning.

 

Livslinien
Her kan du tale anonymt med mennesker, der har erfaring med at tale om selvmord.
Vi har både tid og lyst til at lytte til dig. Og vi kan stille de spørgsmål, du måske ikke selv har tænkt på, men som muligvis kan hjælpe dig videre.

Telefon: 70 201 201
Alle årets dage mellem kl. 11 og 05

 

Nefos.dk

Netværk for selvmordsramte, se på siden for at finde hvilke hjælpetilbud der er.

Telefon: 6312 1226 eller 5190 9584, hverdage kl. 09.00-13.00
Mail: [email protected]

 

Det Nationale Sorgcenter

Klik ind og læs om de forskellige tilbud centeret har i Aarhus, Odense og København. Deres tilbud er til både børn og unge og til voksne. På siden kan du læse om de mange forskellige tilbud Det Nationale Sorgcenter har.

 

Selvmordsforskning
Center for selvmordsforskning i Odense beskæftiger sig med at indsamle viden om selvmordsadfærd med henblik på at forebygge selvmord . Centeret arrangerer endvidere kurser og deltager i international forskning. Det er en selvejende institution under Socialministeriet.

 

Landsforeningen Mistet Barn  (hed tidligere Forældreforeningen Vi har mistet et barn)

Landsforeningen Mistet Barn er en landsdækkende frivillig forening, der er til for at hjælpe og skabe netværk mellem forældre der har mistet et barn uanset barnets alder og dødsårsag (d.v.s. små børn, unge og voksne børn) Vi tilbyder bl.a. samtaler, sorggruppe og forskellige arrangementer.

 

Forældre & Sorg

Forældre & Sorg – Tilbyder rådgivning til forældre og pårørende, som har mistet et barn i alderen op til 21 år. Medlemsorganisationen tilbyder gratis terapeutiske samtaler. De har godt materiale der kan downloades på hjemmesiden, bl.a. bogen “Når du har mistet dit barn”.

 

Frivilligcentre og selvhjælp
Portalen om selvhjælp giver et samlet overblik over de selvhjælpsgrupper, der eksisterer i Danmark. Portalen gik i luften den 8. februar 2016 og er et led i et større projekt, der skal synliggøre og positionere selvhjælpen som en væsentlig metode til forebyggelses- og sundhedsfremme.

 

Liv&Død

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig organisation. Vores formål er at virke for en værdig afsked med livet. Vi arbejder bl.a. for at sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet, at hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt og at nedbryde tabuet omkring døden.

Telefon: 3336 4970, hverdage 10.00-13.00
Mail: [email protected]

 

Mindet
Kristelig Dagblads mindeside med personlige beretninger og læsestof om sorg.

 

www.forebygselvmord.dk, hjemmeside til forebyggelse af mænds selvmord
Hjemmeside med særligt fokus på mænd i krise. Siden rummer 12 fortællinger om mænd, der alle har haft selvmordstanker eller selvmordsforsøg – og har været i behandling på Center for Selvmordsforebyggelse i Århus. Læs deres beretninger og læs også psykologens erfaringer med, hvordan mænd kan håndtere kriser.

 

Fællesrådet for pårørende og brugerforeninger på psykiatriområdet
Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Region Hovedstaden er en nystiftet paraplyorganisation, som består af en bred vifte af bruger- og pårørendeforeninger, som tilbyder information om psykiske sygdomme, tilbud om aktiviteter og støttegrupper, foredragsaftener, konferencer og rådgivning.

 

Tilbud til børn og unge:

headspace.dk – nogen at tale med

headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Alt foregår på unges præmisser, og alle unge kan være fuldstændigt anonyme, hvis de ønsker det.

Der er også mulighed for hjælp til forældre.

 

Børn, unge og sorg, www.bornungesorg.dk
Børn, Unge & Sorg er en social hjælpeorganisation, som arbejder for at sikre den nødvendige støtte til børn og unge op til 28 år, som har alvorligt fysisk syge eller døde forældre eller søskende.

 

Skyggebørn

BØRN I SKYGGEN – Hjælp til børn og unge i sorg. Samtalegrupper for børn og unge i alderen fra 4 – 28 år. Pt. samtalegrupper i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og København.

 

Søskendekram
Hjemmeside om tabet af søskende. “De findes så længe de mindes” lyder de smukke ord på søskendekram en god hjemmeside for de, der mister søskende. Her er en lang række links til foredrag om sorg-relaterede emner.

 

Sorggrupper for børn og unge – Kræftens Bekæmpelse
Via Kræftens Bekæmpelse kan man gå ind og finde en oversigt over sorggrupper for børn og unge over hele landet. Nogle af disse grupper arbejder også med selvmordsproblematikken.

 

Nordiske tilbud:

SPES – svensk forening for efterladte efter selvmord
Den svenske forening for efterladte efter selvmord hedder SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Foreningen udgiver en godt medlemsblad, “förgätmigej” og foreningen har også sin egen ungdomsorganisation, SPES ungdomssektion.

 

LEVE – norsk forening for efterladte
Den norske landsforening for efterladte efter selvmord hedder LEVE. Læs mere om den her.

 

Norsk link om selvmordsforebyggelse
Et link til Universitetet i Oslo, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging. Det er en meget omfattende hjemmeside med blandt andet link til universitetets blad Suicidologi med en række temaartikler om forskning og selvmordsforebyggelse.