Skam

 

Et basalt vilkår

 

Nogle oplever det som skamfuldt, at en af deres nærmeste har taget deres eget liv.

 

Skam er en kompleks følelse. Den kan være tæt forbundet med en skyldfølelse, men den kan også have en forbindelse, til de forventninger man tror andre har. Skammen kan udspringe af, at man tror andre mener, at selvmordet er den efterladtes skyld. Den misforståelse skal overvindes ved at tale om det.