Opgør med tabuet

Kampagnen ’opgør med tabuet’ handler om at give hjælp til at bryde en dyb tavshed. Den tavshed som mange efterladte efter selvmord kommer til at føle sig ramt af oveni sorgen.

 

Med små enkle råd vil vi skabe opmærksomhed på, at alle der kommer i berøring med en efterladt, kan hjælpe med at overkomme tabuet. Det kræver ikke ekspertviden, blot åbenhed.

 

Mange efterladte efter selvmord oplever, at når de bringer talen hen på den de har mistet, bliver folk fjerne i blikket og får fremmumlet noget om, at det jo også var trist det skulle ende sådan. Det bliver derfor nemt til et dobbelt tab, da man både har mistet et menneske, men også retten til at mindes vedkommende.

 

Du kan hjælpe ved at huske, at der er et helt liv at mindes som ved alle andre tab og ved at give plads til det.

 

Det kan være svært, at vide hvordan man skal møde et menneske i sorg. Vi har en naturlig hjælpsomhed i os, der gør, at man kan føle, man kommer til kort, hvis ikke man kan stille op med et godt råd eller noget der gør den anden glad. Derfor kan det være fristende at holde sig væk eller lede snakken ind på noget andet.

 

Du kan hjælpe ved bare at kunne holde ud at lytte og give plads til, at den anden har det svært. Du behøver ikke have svar på rede hånd, bare et par gode ører.

 

Vidste du at efterladte efter selvmord selv ryger opad i selvmordstatistikkerne?

 

Det der forties forsvinder ikke, men er tilstede som en usynlig elefant i rummet man hele tiden risikerer at bumle ind i. Statistikkerne viser at det at blive efterladt efter selvmord øger risikoen for at man selv træffer samme valg en dag. Den risiko kan kun mindskes ved at det er muligt med en åben samtale om det der er sket.

 

Du kan hjælpe ved at turde at spørge til det.

 

Mange efterladte oplever at deres omgivelser bliver bange for dem, fordi det er alt for svært at forestille sig hvordan det mon er at miste på den måde. Men vi er ikke lavet af porcelæn og vi går ikke i stykker af at blive set som hele mennesker.

 

Ligesom det er en hjælp at andre tør spørge til smerten, er det en hjælp at blive inviteret med ind i det liv vi deler med alle mulige andre.

 

Foreningen Efterladte arbejder på at skabe netværk og formidle hjælp til efterladte efter selvmord som har brug for at møde ligesindede. Vi arrangerer blandt andet møder rundt omkring i landet, kurser for både efterladte og frivillige og et årligt ungeseminar.

 

Vi er en lille forening som behøver blandt andet din støtte for at komme ud med vores budskab.

Vil du støtte os kan du indbetale et beløb på reg.nr.  1551 kontonr. 4364059612.

Vil du meldes ind send en mail til [email protected]