Artikler om at være efterladt efter selvmord

 

Kristeligt Dagblad har fredag 7. februar og lørdag 8. februar bragt gode artikler om at være efterladt efter selvmord. Mange tak for de gode artikler.

 

Link fredagens artikler:

Ældre pårørende er ofte alene efter selvmord:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/aeldre-der-mister-ved-selvmord-svigtes

 

Når det værste er sket:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/naar-det-vaerste-er-sket

 

Der er jo ingen, der begår selvmord af ondskab:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/der-er-jo-ingen-der-begaar-selvmord-af-ondskab (Låst artikel)

 

Dagens leder – Flere selvmord kan forebygges:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/selvmord-kan-forebygges-mere (Låst artikel)

 

Link til lørdagens artikel:

Her har alle prøvet det selv:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/her-har-alle-proevet-det-selv

 

Artiklerne er lagt ind som pdf-filer her: https://efterladte.dk/aktiviteterne/materiale-fra-foredrag-mm/

Jeg vil koble lidt flere informationer til artiklerne.

 

Ældre pårørende: Lars Agertoft Iversen, vores tidligere formand, Ole Specht Jensen og Karin Lehrbech har deltaget i følgegruppe til forskningsprojektet der har til hensigt at sikre at efterladte, der mister en nærtstående til selvmord i en alder af ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset deres behov.

Læs mere om forskningsprojektet og se materialet som bliver præsenteret på den afsluttende konference 12. marts i Slagelse: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/kompetencecenter-for-relationer-og-deeskalering/projekt-efterladte-efter-selvmord/Sider/Om-projektet.aspx

Indbydelse til konferencen 12. marts, der er ledige pladser: https://efterladte.dk/wp-content/uploads/2019/12/Konference-den-12-3-2020.pdf

 

Jeg læste for nylig, at Det nationale Sorgcenter tilbyder gratis sorgterapi for efterladte over 65 år, læs mere: https://sorgcenter.dk/news/gratis-sorgterapi-til-efterladte-over-65-aar/

 

Når det værste er sket: Sociologerne Josefine og Christian har kandidatuddannelse i Sociologi fra Aalborg Universitet i 2019, de har i foråret 2019 fulgt Lokalkreds Nordjylland. Josefine og Christian holder oplæg på torsdag 13. februar i Aalborg, se opslaget

 

Karin West og Hanne Svensmark er undervisere/tovholdere på Selvhjælpsseminaret 28. – 29. marts 2020 Seminaret er udsolgt i år, men vi regner med at holde seminar igen i 2021.

Seminaret for unge efterladte i alderen fra 16 – ca. 28 år er udsolgt i år, men vi regner med at holdet seminaret igen i 2021.

 

Der er jo ingen, der begår selvmord af ondskab: Mai Bakmand har to gange oplevet selvmord i sin nærmeste familie. Da det skete første gang, forsøgte hun at fortie virkeligheden, men i dag kæmper hun for, at vi tør tale lige så højt om at miste på grund af selvmord som om andre dødsårsager.

Mai Bakmand holder foredrag i Lokalkreds Midtjylland i Aarhus, tirsdag 17. marts. Se opslaget

Lokalkreds Fyn har aftalt med Mai Bakmand, at hun holder foredrag i Odense tirsdag den 2. juni. Se opslaget opslaget

Mai vil fortælle om, hvordan du kan møde en sørgende efter et selvmord,  for, som hun siger: ”Der er kun os, som har oplevet voldsomme tab, til at fortælle, hvordan din reaktion – eller mangel på samme – virker.”

 

Her har alle prøvet det selv: En god og meget sigende artikel fra en caféaften i Holstebro, hvor aftenens program er: Samtale og samvær. Det er tit svært at fortælle hvad en caféaften er, men det kommer så fint frem i artiklen.

Vi har lokalt arbejde mange steder i landet, det kan være café- og foredragsaftener, Walk & Talk og andre aktiviteter, du kan følge aktiviteterne på: https://efterladte.dk/aktiviteter/

Læs anmeldelse af bogen “I selvmordets kølvand”: https://efterladte.dk/boganmeldelse-i-selvmordets-koelvand/

 

HUSK – Årsmøde og generalforsamling 1. marts kl. 10.00 i Odense.

Se opslaget:  https://efterladte.dk/aktivitet/indbydelse-til-aarsmoede-og-generalforsamling-odense/

 

Vi har aftalt med NEFOS (Netværk for selvmordsramte), at vi vil hjælpe med at sprede budskabet om opstart af nye samtalegrupper mange steder i landet – i foråret 2020: Kolding, Odense, Slagelse, Aarhus og København.

Se opslaget: https://www.nefos.dk/samtalegrupper/samtalegrupper-efterar-2019

 

Venlig hilsen

 

Ellen Bæk

Formand