Formål og handleplan

I disse år er der i Danmark hvert år ca. 600 mennesker, der tager deres  eget liv. Ifølge statistikken berører hvert dødsfald 4-5 andre mennesker – og det betyder så, at der hvert år er ca. 3000 mennesker, der oplever, at en af deres nære har taget sit eget liv.

 

Mange udfordres  i deres sorg, fordi selvmord stadig er et tabuemne. Omgivelserne kan have svært  ved at håndtere situationen. Erfaringer viser at mange føler det hjælpsomt at dele erfaringer med andre der også er efterladte efter selvmord.

 

Det er baggrunden for Landsforeningen for efterladte efter selvmords virke og for formuleringen af foreningens formål.

 

 

Formål 1: – at arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord

 

Handleplan:

 • at kunne tilbyde netværk med andre efterladte efter selvmord uanset hvor man bor i landet. I form af at have tilbud om temamøder, seminarer, cafe-aftener, Walk & Talk og andre arrangementer for efterladte efter selvmord,
 • at bidrage med information til interessegrupper, f.eks. falckreddere, politi, skadestuepersonale, bedemænd, præster.

 

 

Formål 2: – at gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder som efterladte efter selvmord står med.

 

Handleplan:

 • at udvide vores PR-virksomhed
 • at arbejde for optimering af de offentlige tilbud for efterladte efter selvmord, herunder:
 • at arbejde for afskaffelse af 6-måneders reglen for henvisning til psykologhjælp. Der er ingen tidsramme, når det gælder sorgen efter selvmord – for nogle kan reaktionerne komme adskillige år efter,
 • at gøre opmærksom på, at efterladte efter selvmord står i en situation der er anderledes end ved andre dødsfald,
 • at oplyse om der ikke er en entydig sammenhæng mellem selvmord og psykisk sygdom

 

 

Formål 3: – at inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde.

 

Handleplan:

 • at tilbyde foreningens medlemmer mulighed for at gå aktivt ind i hjælpearbejde
 • at oprette netværk, hvor efterladte kan mødes med andre, der har været/er i samme situation.
 • at afholde seminarer for foreningens frivillige og andre  der gerne vil gå aktivt ind i støtte- og foreningsarbejdet.
 • Vi gør brug af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes (CFSA’s) tilbud om kompetence-udvikling af frivillige.

 

 

Formål 4: – at øge dialogen og være med til at bryde tabuet om selvmord

 

Handleplan:

 • at indgå i de sammenhænge hvor muligheden byder sig
 • at bekæmpe det tabu, der i flere hundrede år har været om selvmord.

 

 

Formål 5: – at bidrage til at forebygge selvmordsadfærd.

 

Handleplan:

 • at formindske den forhøjede selvmordsrisiko blandt de efterladte ved at arbejde for gode hjælpe- og støttemuligheder, både fra det offentliges og fra de frivillige organisationers side.

 

Udarbejdet af bestyrelsen i Landsforeningen for efterladte efter selvmord d. 5. januar 2019 og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 24. marts 2019.