Nyt fra Lokalkreds Nordjylland

 

Lars Agertoft Iversen fortalte først på året, at han ikke genopstillede til bestyrelsen i Lokalkreds Nordjylland. Lars var med til at stifte Lokalkreds Nordjylland i 2005, og har været formand i lokalkredsen siden 2009 til nu.

 

Lars har været med i landsbestyrelsen gennem flere perioder. Lars var formand for Landsforeningen for efterladte efter selvmord fra 2015 – 2019. Lars har rejst land og rige rundt for at oplyse om foreningen, oplyse om selvmord, om at være efterladt, og om efterladtes behov. Lars har holdt foredrag i mange forskellige sammenhænge, været til møder på Christiansborg, deltaget i radio- og tv-udsendelser og  været med i arbejdsgrupper m.v.

Lyt til: Hjernekassen

 

Vi er mange, der er meget taknemmelige for det store arbejde, Lars har gjort for os efterladte. Læs talerne til Lars:

Ellens tale til Lars og Aases tale til Lars

Lars – TAK for din indsats!

 

Ved generalforsamlingen d. 13. april 2023 fik vi valgt to nye medlemmer i bestyrelsen, Charlotte Veng og Heidi Gjesing Aasted.

 

Den 13. juni fik den nye bestyrelse tid til at holde konstituerende møde. Bestyrelsen for Lokalkreds Nordjylland er:

 

 • Ellen Bæk, Mou (Formand), 
 • Charlotte Veng, Hobro (Næstformand), 
 • Mogens Aarup, Sæby (Kasserer), 
 • Ejnar Bæk, Mou, 
 • Aase Worm, Aalborg og 
 • Heidi Gjesing Aasted, Hobro (Suppleant).

 

Vi har aftalt efterårets program i Nordjylland.

 

 • Temalørdag d. 19. august kl. 13.00 – Før og efter et selvmord og livsbalance med mindfulness.
 • Vi markerer Verdensdagen for selvmordsforebyggelse d. 10. september i Aalborg med mindegudstjeneste i Klosterkirken kl. 16.30.
 • Vi holder søndagscafé d. 24. september kl. 13.00.
 • I oktober, november og december har vi møde 2. torsdag i måneden.
 • Som et nyt tiltag prøver vi at holde to temasøndage for unge efterlevende, første gang 17. september.

 

Alt sammen kan der læses om i nyhedsbrevet, som udkommer i løbet af august, eller ses på hjemmesiden:

Begivenheder i september 2023 – Efterladte.dk

 

God sommer og mange hilsner

Bestyrelsen – Lokalkreds Nordjylland