Nyt forskningsprojekt – Forskerne vil gerne tale med dig!

Har du haft 1-2 kontakter med Landsforeningen for efterladte efter selvmord og derefter valgt ikke at benytte foreningen, så vil vi gerne tale med dig

Et forskningsprojekt om brugerstyrede frivillige organisationer for mennesker, der har mistet til selvmord i Danmark

 

Projektgruppen:
Projektleder Lisbeth Hybholt
Forskningsassistent Rikke Søndergaard
Seniorforsker Lene Lauge Berring
Professor Niels Buus

 

Hvad handler projektet om?
Det er en voldsom oplevelse, der kan forandre ens hverdag, når ens nærmeste dør. Det kan være særlig svært, når personen har taget sit eget liv. Både i Danmark og i udlandet er støtte fra andre der har mistet til selvmord udbredt. Vi har i flere studier vist, at det kan have positivt betydning, at møde andre der også har mistet til selvmord bl.a. i Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord. Den forskning er baseret på mennesker, der har valgt at komme i foreningen i kortere eller længere periode. Men der er mangel på viden om hvordan det kan være, at nogle efter 1-2 kontakter holder op med at komme i foreningen.

Det vil vi gerne undersøge. Dels for at frivillige foreninger får viden, som kan bruges til at udvikle deres tilbud. Dels for at professionelle, får forskningsbaseret viden, som de skal bruge for at kunne informere efterladte om foreningen. Dels for at få udvidet vores viden om hvad der er hjælpsomt i kølvandet på at have mistet til selvmord.

 

Hvem vil vi gerne tale med?
Vi vil gerne tale med dig, hvis du har haft til 1-2 kontakter med Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord, men efterfølgende er holdt op at gøre brug af foreningens tilbud. Kontakten kan f.eks. være telefonsamtale, cafeaften, seminar eller ’walk and talk’.

For at deltage skal du føle at du er klar til at dele dine oplevelser i et interviewet.

 

Hvad handler interviewet om?
Interviewet vil handle om hvad der fik dig til at kontakte Landsforeningen for Efterladte efter selvmord, samt dine oplevelser og erfaringer med foreningen.

 

Hvordan foregår et interview?
Interviewet foregår som en samtale mellem dig og forskningsassistent Rikke Søndergaard. Interviewet bliver lydoptaget og forventes at have en varighed på 45-90 minutter.

 

Hvor foregår interviewet?
Interviewet kan enten foregå hjemme hos dig selv, i et lokale i nærheden af din bopæl fx det lokale bibliotek eller via et videolink over computer. Videolink kræver, at du har adgang til internettet og har et uforstyrret lokale hvor du kan sidde under interviewet.

 

Etik
Inden interviewet skal du underskrive en samtykkeerklæring.
Interviewet bliver lydoptaget og efterfølgende udskrevet i en anonymiseret form. Det du fortæller, bliver behandlet og opbevaret fortroligt, så andre ikke kan genkende dig, når vi offentliggør resultaterne i blandt andet artikler.

Det kan være sårbart og følelsesladet at tale om at have mistet en nærtstående til selvmord. Et par dage efter interviewet er der mulighed for en opfølgende samtale med Rikke. Formålet med samtalen er dels for at høre om der noget du er kommet i tanke om, der skal tages med og dels for at høre hvordan du har det efter samtalen. Det er frivilligt om du ønsker en opringning, hvilket aftales i slutningen af interviewet.

Den Videnskabsetiske Komite for Region Sjælland er underrettet om projektet og det er godkendt af forskningsfortegnelsen i Region Sjælland (REG-117-2020).

 

Samarbejde og økonomisk støtte
Projektet er økonomisk støttet af Den sundhedsvidenskabelige forskningsfond i Region Sjælland og psykiatriledelsens forskningspulje. Projektet foregår i samarbejde mellem Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland.

 

Er du interesseret i at deltage?
Kontakt Rikke på tlf.: 9357 7600 eller mail: [email protected] for mere information.

 

På vegne af projektgruppen
Rikke Søndergaard

Læs hele opslaget: Informations materialer om forskningsprojekt