Bestyrelsesmøde i Landsbestyrelsen – Fredericia

Hotel Trinity Gl. Færgevej 30, Fredericia, Snoghøj

Landbestyrelsen holder møde søndag d. 9. oktober kl. 10.00 – 16.00 på Trinity i Fredericia. Vi skal gennemgå foreningens økonomi og drøfte, hvilke aktiviteter vi har midler til at afholde i 2023. Vi skal evaluere aktiviteterne vi på nuværende har holdt i 2022, se på vore interne regelsæt og hjemmesiden. Vi ser frem til et […]

Bestyrelsesmøde i Landsbestyrelsen – Fredericia

Hotel Trinity Gl. Færgevej 30, Fredericia, Snoghøj

Landsbestyrelsen mødes for at planlægge: Årsmødet og generalforsamlingen d. 5. marts samt forårets aktiviteter. Har du punkter du ønsker behandlet, bedes de meddelt til [email protected] inden 4. december.   Venlig hilsen Landsbestyrelsen