Sund psyke kampagne

Vi har indrykket en annonce i ”Sund Psyke”, den halvårlige awareness kampagne om psykisk sundhed og mentalt velvære. I år udkommer kampagnen i forbindelse med det Psykiatriske Topmøde d. 5. oktober og Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober. Bladet har været indstik i Jyllandsposten og udsendes til alle landets kommuner, jobcentre og psykiatriske centre med flere.

 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord har valgt at være med i kampagnen, da vi som forening gerne vil være med til at sætte fokus på et emne indenfor psykisk sårbarhed, som ellers er tabuiseret og temmelig svært at tale højt om. Bladets coverstory med Saszeline Dreyer sætter netop fokus på selvmord, og hun fortæller historien om hendes egen storebror, som begik selvmord for 10 år siden. Hun fortæller netop om den svære position det sætter de pårørende i og hvor svært det kan være at tale om og forholde sig til. Annoncen er på side 5

 

Læs bladet “Etsundtsind.dk” – september 2019: Sund_Psyke_sept2019

Læs om Psykiatrisk Topmøde 2019: https://www.psykisksaarbar.dk/psykiatritopmoede-2019

Læs om Verdens Mentale Sundhedsdag 2019: https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019/