Projekt – Efterladte efter selvmord

Projektet har til hensigt at sikre at efterladte, der mister en nærtstående til selvmord i en alder af ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset deres behov.

 

 

Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering – Psykiatrien Region Sjælland, NEFOS – Landsorganisationen for selvmordsramte og Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse – Region Hovedstadens Psykiatri har i samarbejde gennemført et flerårigt forskningsprojekt – Efterladte efter selvmord. Projektet er økonomisk støttet af VELUX FONDEN.

 

Forskningsprojektet blev afsluttet med en virtuel konference d. 27. oktober 2020, hvor indsatserne blev præsenteret.

 

Et vigtigt og anderledes forskningsprojekt er afsluttet. Projektet er foregået i partnerskab mellem forskere og de mennesker, som forskningens problemfelt handler om. Landsforeningen for efterladte efter selvmord sender en stor tak til alle der har deltaget i forskningsprojektet. Vi håber, at de gode indsatser vil blive formidlet ud og brugt af relevante parter.

 

Information om selve projektet.

Læs om projektet: Om-projektet

 

Der er udviklet følgende tre indsatser:
  • En pjece til efterladte efter selvmord, samt en vejledning til professionelle, der udleverer pjecen.
  • Undervisningsmateriale rettet mod professionelle, der kommer i kontakt med ældre, der har mistet til selvmord.
  • Tre film der formidler, hvordan det kan opleves, at miste en nærtstående til selvmord.

 

Tre videoer, der formidler, hvordan det kan opleves, at miste en nærtstående til selvmord.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale rettet mod professionelle, der kommer i kontakt med ældre, der har mistet til selvmord.

Link til siden: Undervisningsmateriale

 

Pjecer, vejledninger og rapporter

En pjece til efterladte efter selvmord, en vejledning til professionelle, der udleverer pjecen samt en formidlingsrapport.

Link til siden: Pjecer-vejledninger-og-rapporter

 

Formidling af projektet

Oversigt over hvor projektet har været formidlet.

Link til siden: Formidling-af-projektet