Påskehilsen fra Landsbestyrelsen

Kære alle,

 

Søndag 19. marts havde vi første bestyrelsesmøde i den nyvalgte bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg, var alle villige til at fortsætte og blev genvalgt. Suppleant Morten Slyngborg blev valgt til bestyrelsen. Vi fik valgt to nye suppleanter, Sally Jacobsen og Torben Jensen. I Landsforeningen for efterladte efter selvmord deltager suppleanterne i bestyrelsesarbejdet på lige fod med den øvrige bestyrelse. (Kun i forbindelse med underskrifter og afstemninger skal de ikke deltage).

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Bæk som formand, Mai Bakmand som næstformand og Hanne Tang Jensen som kasserer.

Bestyrelsen bliver præsenteret i næste nyhedsbrev der udkommer i løbet af april måned.

 

Vi har følgende tilbud i april måned:

11. april – Walk & Talk i Frederiksberg Have

13. april – Generalforsamling og caféaften med tema i Aalborg

16. april – Walk & Talk i Vejle

18. april – Caféaften med samtale i Holstebro

19. april – “Kærlighed, skyld og skam – de forbundne kar” – Foredragsaften i Thisted

23. april – Walk & Talk i Odense

25. april – Caféaften i København

25. april – Vi sørger med hele vores krop og eksistens – Temaaften i Esbjerg

27. april – Glem ikke os pårørende – Foredragsaften i Viborg

Læs mere og tilmeld dig via link i opslaget: https://efterladte.dk/aktiviteter/liste/

 

God påske!

Mange hilsner

Landsbestyrelsen