Beskrivelse af de gensidige forventninger til samarbejdet mellem bestyrelsen og lokalkredse_med_logo_Okt2022