Nyt gratis behandlingstilbud til ældre efterladte – Sjælland og Fyn

 

Vi er blevet kontaktet af Det Nationale Sorgcenter. De skriver til os med nyheden om, at det nu er muligt at deltage i et gratis psykoterapeutisk behandlingsprogram målrettet efterladte over 65 år som del af et forskningsprojekt om komplicerede sorgreaktioner ved Det Nationale Sorgcenter og Enhed for Sorgforskning på Aarhus Universitet.

 

Hvilken behandling?

Behandlingen er et specialiseret, evidensbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk program for kompliceret sorg, som leveres i 12 ugentlige sessioner. Behandlingen er udviklet af nationale og internationale forskere og vi, der leverer behandlingen, er specialuddannede, autoriserede, erfarne psykologer og psykoterapeuter. Projektet undersøger, hvordan behandlingen virker, og om den er lige effektiv uanset om den leveres individuelt eller i gruppe, hvilket vi forventer, at den er. Derfor afgøres det ved lodtrækning, om man tilbydes individuel eller gruppebehandling. Projektet er godkendt af etisk komité. Yderligere information om forskningsprojektet findes her og information om behandlingstilbuddet findes her.

 

Hvem kan deltage?

Man skal være fyldt 65 år og have mistet en nærtstående for minimum seks måneder siden. Behandlingen foregår på Det Nationale Sorgcenter i København K og Odense, og er målrettet borgere i Region Hovedstaden og på Fyn. Borgere fra det øvrige Syddanmark og Region Sjælland er dog også velkomne. Da vi arbejder på at skabe mærkbare ændringer i klientens liv, skal man være indstillet på at engagere sig i opgaver mellem samtalerne. Du finder en komplet liste over in- og eksklusionskriterier i den vedhæftet pdf-fil: Screeningsark til Livet med sorgen.

 

Ved tvivl om tilbuddet er det rette for en specifik borger, stiller vi telefonisk anonym rådgivning til rådighed, hvor man kan kontakte os på + 45 40 56 67 66 eller lægge kontaktinformationer her.

 

Hvordan henvender borgeren sig?

Interesserede borger kan læse mere her, kontakte os pr. telefon + 45 40 56 67 66 eller online her.

Foldere kan bestilles på [email protected]. Oplys adresse og ønsket antal, så sender vi dem snarest til jer. Den kan også printes direkte herfra.

 

Yderligere spørgsmål

  • Har du spørgsmål til forskningsprojektet, kontakt venligst Katrine B. Komischke-Konnerup på +45 93 50 90 11 eller [email protected]
  • Har du spørgsmål til behandlingstilbuddet, kontakt venligst Morten Hedelund på +45 33 76 67 75 eller [email protected]