Nyt forskningsprojekt: Vil du hjælpe os med at blive klogere ….

 

Nyt forskningsprojekt:

Vil du hjælpe os med at blive klogere på, hvilken betydning Landsforeningen for efterladte efter selvmord har for medlemmernes liv efter tabet?

 

Både i Danmark og i udlandet er støttegrupper den mest udbredte hjælp til selvmordsefterladte. En stor del af støttegrupperne foregår i frivillige organisationer, der er startet og drevet af mennesker, der selv har mistet til selvmord – som fx Landsforeningen for efterladte efter selvmord og den Irske organisation Friends of Suicide Loss (FOSL).

 

Vi vil gerne have indsigt i, hvilken betydning aktiviteterne i henholdsvis Landsforeningen for efterladte efter selvmord og FOSL har for medlemmernes mulighed for at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med tabet som et livsvilkår.

 

For at undersøge dette, planlægger vi at gennemføre fire fokusgrupper. To i Irland og to i Danmark. Fokusgrupperne vil mødes til en dialog af 2½ times varighed. Der vil deltage 6-8 personer over 18 år, som har deltaget i foreningernes aktiviteter. Seniorforsker Lisbeth Hybholt vil stille spørgsmål, der åbner for dialogen. Der vil være tavshedspligt for deltagerne i fokusgruppen, og deltagernes dialog vil blive anonymiseret.

 

Vi håber at kunne samle deltagere til at gennemføre en fokusgruppe i Aarhus den 5. december 2020 og en fokusgruppe i Sorø den 12. december 2020. Der vil være fælles frokost inden fokusgruppen og transportudgifterne bliver dækket. På grund af COVID-situationen kan datoerne ændres. Gældende COVID-19 retningslinjer vil blive overholdt.

 

Hvis du har interesse i at deltage i en af fokusgrupperne eller har spørgsmål, må du meget gerne henvende dig til Lisbeth Hybholt på mail: [email protected] eller på telefon 9357 7600. 

 

Forskningsprojektet foregår i et samarbejde mellem Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Danmark og Friends of Suicide Loss, Irland, en gruppe af internationale forskere og Seniorforsker Lisbeth Hybholt, Psykiatrien i Region Sjælland.