Nyhed – Forløb for unge efterlevende – Aalborg

 

 

Den 17. september havde vi i Aalborg første temasøndag for unge efterlevende. Det var succes, der var god tilslutning. Vi holder temasøndag igen søndag d. 19. november kl. 15.00 – 17.00 (pizza bagefter – Lokalkreds Nordjylland er vært). Her får vi besøg af Gustav Emil Holm Simonsen.

 

Gustav fortæller om, hvordan han mistede sin far til selvmord en måned efter, han gik ud af gymnasiet og om det særlige bånd, han efterfølgende fik til Stine, hans klassekammerat, som kort efter ligeledes mistede sin lillebror – også til selvmord. Link til opslag og tilmelding

 

PS: Du behøver ikke at bo i Nordjylland for at kunne deltage!

 

Vi har søgt Aalborg Kommune om midler til at kunne fortsætte med temasøndage for unge efterlevende i 2024.  Læs vores tanker bag forløbet:

 

I Lokalkreds Nordjylland er vi i bestyrelsen gået i gang med et forløb, som er målrettet de yngre efterlevende. At miste et familiemedlem, en kæreste eller god ven sætter sig dybe spor i en alder, hvor man samtidig kan være udfordret af mange andre af ungdommens aspekter.

 

På samme måde som cafeaftenerne for primært voksne skaber god dialog om både det svære og det levede liv, håber vi, at vi med disse eftermiddage kan bidrage til, at de unge får et forum, hvor der kan tales om selvmordet, sorgen, de gode minder, vreden, glæden ved andre ting i livet og det, som ellers måtte fylde i hverdagen.

 

De seneste 3 år har der i gennemsnit været 11 selvmord i aldersgruppen 15-29 år alene i Nordjylland. På landsplan er det samlede tal i samme periode (2020-2022) på 209 unge mænd og kvinder.

 

Dette tydeliggør, at mange unge berøres af et dødsfald i nærmeste familie eller vennekreds. I Sverige fortælles det i en artikel fra Altinget, at selvmord nu er den hyppigste dødsårsag blandt unge i landet.

 

Der er derfor al mulig grund til at italesætte det, som fylder, når man har mistet til selvmord, både så de unge selv får gode muligheder for at bearbejde chokket og sorgen – men også for at få fokus på de ting, som giver livet værdi på trods af tabet.

 

Bestyrelsen arrangerer i efteråret to temasøndage for de unge efterlevende. Vi er pt. i arbejdstøjet, så ikke alle aftaler er helt på plads, men det kommer de i den kommende måneds tid, og der kommer yderligere information om begivenhederne på Facebook og på Instagram.

 

Det vil være muligt at tage en ven, en veninde eller et andet ungt familiemedlem med til disse eftermiddage.

 

Vi håber på stor opbakning til disse arrangementer, og alle forslag til videreudvikling af temasøndagene er velkomne. Så har du andre idéer til oplægsholdere, indhold eller videndeling er det meget velkomment. Send gerne idéer til mail: [email protected]

 

På bestyrelsens vegne

Charlotte Veng, næstformand i Lokalkreds Nordjylland

Tlf. 2035 5212, [email protected]