Nye i bestyrelsen for Lokalkreds Thy

 

Johanne Knigge har besluttet at træde ud af bestyrelsen for Lokalkreds Thy. Fra Landsbestyrelsen skal lyde en STOR TAK for dit store engagement og mange års virke i bestyrelsesarbejdet for Lokalkreds Thy. Det glæder os, at du fortsat vil hjælpe med arbejdet for efterladte efter selvmord.

 

På generalforsamling d. 16. juni 2021 blev Inge-Lis Have valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Erik Have som suppleant.

 

Bestyrelsen har konstituerede sig efterfølgende:

Hanne Tang, Vestervig – Formand

Inge-Lis Have, Erslev Mors – Næstformand

Anders Hornstrup, Thisted – Kasserer

Suppleanter: Lisbeth Hornstrup og Erik Have

 

Vi byder Inge-Lis og Erik Have velkommen i bestyrelsesarbejdet og ønsker god vind til Lokalkreds Thy.

 

Venlig hilsen

Landsbestyrelsen