Frivilligseminar 2022 – Vejle

 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord inviterer til Frivilligseminar 2022

Lørdag, 5. februar kl. 9.30 – søndag, 6. februar kl. 15.00

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

 

Deltagere: Foreningens frivillige i bestyrelser, cafegrupper, Walk & Talk, m.fl. samt medlemmer, som overvejer at deltage i frivilligarbejdet.

 

Frivillig ledelse af fællesskaber for efterladte efter selvmord

Når man som frivillig inviterer efterladte efter selvmord ind i fællesskaber som f.eks. cafeaftener og Walk & Talk, er det vigtigt, at man er godt forberedt, så såvel deltagerne som man selv får en god oplevelse.

Frivilligseminaret er tilrettelagt med hovedvægten lagt på vigtige temaer som:

  • Kommunikation – Hvordan leder man en gruppe så alle føler sig set, hørt og forstået?
  • Selvmordets virkninger – Svære følelser som skam, skyld, svigt, tabu m.fl.
  • Om at passe på sig selv i frivilligarbejdet – Håndtering af følelser udløst af hjælpe- rollen, supervision
  • Derudover er der afsat tid til erfaringsudveksling, bl.a. om hvordan man starter nyt lokalt arbejde, drøftelse af foreningens etik og værdier, samt udvikling af samarbejdet mellem foreningens frivillige, herunder gensidige forventninger.

 

Frivilligseminaret er

 

 

 

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til landsformand Ellen Bæk, mobil 2423 4475

Link til opslaget: Frivilligseminar 2022 – Vejle – Efterladte.dk

Opslag til print: Indbydelse_2022

 

Venlig hilsen

Landsbestyrelsen