Handleplan

I disse år er der i Danmark hvert år ca. 700 mennesker, der tager sit eget liv. Ifølge statistikken berører hvert dødsfald 4-5 andre mennesker – og det betyder så, at der hvert år er mere end 3000 mennesker, der oplever, at en af deres nære har taget sit eget liv.

 

Mange af dem isoleres i deres sorg, fordi selvmord stadig er et tabu emne, omgivelserne ved ikke, hvordan de skal håndtere situationen og hjælpetilbud er en mangelvare. Undersøgelser har vist at efterladte efter selvmord har en selvmordsrisiko der er 3-4 gange højere.

 

Det var baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen for efterladte efter selvmord i november 2002 – og for formuleringen af foreningens fire formål.

 

Formål 1: – at gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder som efterladte efter selvmord står med.

 

Handlingsplan:
– at udvide vores PR-virksomhed;
– at gøre opmærksom på, at den, der har mistet en af sine kære, fordi vedkommende tog sit eget liv, står i en situation der er anderledes end ved andre dødsfald;
– at bekæmpe det tabu, der i de sidste mange hundrede år har været om selvmord;
– at oplyse om der ikke er en entydig sammenhæng mellem selvmord og psykisk sygdom

 

Formål 2: – at arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord (behandlere, lokoførere, o.a.).

 

Handlingsplan:
– at arbejde for afskaffelse af 6-måneders reglen for henvisning til psykologhjælp. Der er ingen tidsramme, når det gælder sorgen efter selvmord – for nogle kan reaktionerne komme adskillige år efter.
– at skaffe økonomiske midler til at afholde temamøder, cafe-aftener og andre arrangementer for efterladte efter selvmord, herunder oprettelse af sorggrupper under professionel ledelse.
– at tilbyde undervisning i forbindelse med efteruddannelse af såkaldte ’frontpersoner’, f.eks. falckreddere, politi, skadestuepersonale, bedemænd, præster.
– at arbejde for at alle, der uforvarende er blevet ’redskab’ til en selvmordshandling (fx en lokofører), eller har været behandler for en patient, der ender med at tage sit eget liv, får den hjælp de har behov for.

 

Formål 3: – at inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde.

 

Handlingsplan:
– at tilbyde foreningens medlemmer mulighed for at gå aktivt ind i hjælpearbejde
– at oprette selvhjælpsgrupper, hvor efterladte kan mødes med andre, der har været/er i samme situation.
– at afholde seminarer for medlemmer, der gerne vil gå aktivt ind i støttearbejdet, evt. som tovholder for en selvhjælpsgruppe.

 

Formål 4: – at bidrage til at forebygge selvmordsadfærd.

 

Handlingsplan:
– at formindske den forhøjede selvmordsrisiko blandt de efterladte ved at arbejde for gode hjælpe- og støttemuligheder, både fra det offentliges og fra de frivillige organisationers side.
– at arbejde for indføring af kontrol med og restriktioner på medicinsk behandling (bl.a. ved restriktioner på salg af paracetamol, o.l.)

Vedtaget af bestyrelsen i Landsforeningen for efterladte efter selvmord d. 2. oktober 2010.