Om os

Foreningen har som formål:

  • At gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder, som efterladte efter selvmord står med
  • At arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord (behandlere, lokoførere, o.l.)
  • At inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde
  • At bidrage til at forebygge selvmordsadfærd

 

Foreningens nye folder kan læses her

 

Landsforeningen som støtte for efterladte

Selv om selvmordshyppigheden i Danmark er faldet gennem de senere år, sker der stadig op mod 800 selvmord om året. Efter hvert af disse selvmord vil der være 4-5 efterladte, som så må kæmpe med det traumet det er, at en af deres kære har taget deres eget liv.

 

Det betyder, – for dette traume har ingen forældelsesfrist – at gruppen af efterladte og andre, der har haft selvmordet tæt på (fx lokoførere) vokser med 4-5000 om året. Fra forskningen ved vi, at efterladte efter selvmord selv er udsat for en høj risiko for selvmordsadfærd. Til trods herfor er udbuddet af tilbud om hjælp og støtte til de efterladte yderst begrænset.

 

I forbindelse med udgivelsen af Inger Anneberg’s bog Sorgen ved Selvmord, inviterede Kolding Selvhjælp i samarbejde med Vejle Amt i maj 2002 til en temadag for og om de efterladte. Det store antal tilmeldinger til mødet viste med al ønskelig tydelighed, at der var et stort og udækket behov for hjælp og støtte, og der blev derfor arrangeret et eftermøde for interesserede med henblik på at diskutere en eventuel etablering af en forening for efterladte. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med ideen og forberede en stiftende generalforsamling. Denne blev afholdt den 2. november 2002 og Landsforening for efterladte efter selvmord blev stiftet.

 

Filosofien bag foreningens arbejde er, at hvis man som efterladt får den rigtige hjælp og støtte til at bearbejde sit tab af en pårørende ved selvmord, får man mulighed for at komme videre i sit liv på en konstruktiv måde – og dermed blive mindre udsat for selv at vælge selvmordadfærd eller anden social eller helbredsmæssig destruktiv adfærd.

 

Bedst med lokal støtte

Den umiddelbare støtte og hjælp til den efterladte sker bedst i det lokale miljø, og foreningen arbejder derfor på at oprette lokale afdelinger, der skal kunne komme med relevante tilbud – herunder deltagelse i sorggrupper, der under professionel ledelse kan yde støtte i den første hårde fase, og selvhjælpsgruppe, hvor de efterladte kan møde andre i samme situation og hjælpes ad med at komme videre. Endvidere skal lokalkredsene arrangere kredsmøder eller temadage for og om de efterladte, så der kan skabes en bredere dialog om løsninger på både personlige og praktiske problemer.